Dankzij jarenlange ervaring in de medische industrie, treft u in NTOC een partner met een schat aan kennis en ervaring. NTOC kan in veel gevallen zelfs een pionier genoemd worden in de ontwikkeling van producten en diensten binnen haar vakgebied.

De door NTOC gefabriceerde cassettes zijn geclassificeerd als medisch hulpmiddel klasse I volgens de VERORDENING (EU) 2017/745 (MDR) medische hulpmiddelen en worden door ons voorzien van een CE keurmerk. Vanaf 2011 is NTOC volgens de meest recente kwaliteitsmanagementsysteem standaard: ISO 13485 gecertificeerd. We hebben besloten om per september 2018 de kwaliteitsstandaard ISO 9001, waarvoor we vanaf 2005 gecertificeerd waren, niet voort te zetten omdat de ISO 13485, de voor ons gewenste kwaliteitseisen voldoende omvat. Daarnaast werken we volgens de meest actuele standaard, ISO 14971, voor de toepassing van risicomanagement van medische hulpmiddelen. Uiteraard werken we ook volgens de Veldnorm Leeninstrumentarium en wij begrijpen het als u met ons product invulling wilt geven aan het adequaat voldoen aan het Convenant ‘Veilige toepassing medische technologie in het ziekenhuis’.

Om deze hoge standaarden te kunnen halen en behouden, werkt NTOC met hoogwaardige materialen en wordt er tijdens alle processen continue aandacht besteed aan de vertaling van uw specifieke wens tot een veilig eindproduct dat voldoet aan de gewenste prestaties. We gebruiken de modernste technologieën en werken met gekwalificeerd personeel.


"NTOC is een topbedrijf dat écht meedenkt. Het is een partner die zeer goed is in het vinden van oplossingen voor onze producten."